O komplikacích v dosud nadějně probíhajícím odchovu prvního sloního mláděte v historii českých a slovenských zoologických zahrad informoval ředitel zoo Petr Čolas.

„Doposud vzorně se starající prvorodička Vishesh začala dnes svého potomka agresivně napadat a přestala reagovat na pokyny svých ošetřovatelů. Útoky se bohužel stále stupňovaly, a ošetřovatelům proto nezbylo nic jiného než matku s mládětem urychleně vypustit do venkovního prostorného výběhu,“ řekl Čolas.

První návštěvníci mohli nově narozené slůně vidět na vlastní oči, nyní už jsou sloni opět v pavilónu.

První návštěvníci mohli nově narozené slůně vidět na vlastní oči, nyní už jsou sloni opět v pavilónu.

FOTO: ZOO Ostrava

Ve venkovním výběhu právě pobývala padesátiletá samice Suseela. „Pracovníci zoologické zahrady doufali, že ve výběhu by mohlo dojít ke zklidnění velmi napjaté situace. Tento předpoklad a toužebné přání se bohužel naplnily jen částečně,“ dodal Čolas.

Protože matka začala své slůně napadat, ošetřovatelé zvířata vypustili na chvíli do venkovního výběhu.

Protože matka začala své slůně napadat, ošetřovatelé zvířata vypustili na chvíli do venkovního výběhu.

FOTO: ZOO Ostrava

Ve venkovním výběhu sice agresivní chování matky polevilo a Vishesh chvílemi chránila mládě před druhou samicí Suseelou, která se jej pokoušela napadat – chvílemi ale matka slůně opět napadala.

Agresivní chování prvorodičky vůči slůněti si pracovníci zoo vysvětlují jejím stresem z nové životní situace. I přes poměrně značná rizika opakování útoku zůstane mládě u své matky. „Jeho oddělení a odchovávání člověkem je zcela nežádoucí. Odchov mláďat přirozeným způsobem je tou nejlepší možnou a jedinou správnou alternativou. Jakýkoli zásah ze strany člověka často vede k nevratným změnám v chování mladých zvířat,“ doplnil Čolas.

Slůně se pokoušelo napít od své matky.

Slůně se pokoušelo napít od své matky.

FOTO: ZOO Ostrava

Přestože náhodní návštěvníci zoo mohli vidět nové slůně poprvé ve venkovním výběhu, odpoledne už byli všichni sloni opět v pavilónu, který nadále zůstává z veterinárních důvodů pro veřejnost uzavřen.