Rumunské zákonodárství prošlo počátkem tohoto roku mnoha změnami. Jedna z nich se  dotýká lidí, kteří se až doposud živili čarodějnickými praktikami, které jsou na venkově stále ještě velmi oblíbené. Od prvního ledna je čarodějnictví vedeno jako profese a přísně se vyžaduje živnostenský list pro všechny, kdo ho chtějí provozovat.

Navíc ještě rumunský parlament velmi pravděpodobně schválí dodatek, podle kterého bude moci být ten, jehož předpověď se ukáže jako falešná, uvězněn. Sociální demokrat Vasile Bleotu uvedl, že Senát již tento návrh schválil. Nyní je tak finální slovo na sněmovně, která musí dát návrhu zelenou.

Návrh mimo jiné také čarodějnictvím přikazuje, aby svým zákazníkům vydali účtenku. Mimo to zakazuje výkon tohoto řemesla v blízkosti škol a kostelů.