Profesoři, kteří studenty hlídali, aby neopisovali, najednou začali po aule pobíhat a postupně každému studentovi zadní stranu s odpověďmi vytrhávali. Celá akce však byla stejně zbytečná, zkoušku prohlásilo vedení školy za neplatnou.

Výsledky dvouhodinového testu se měly započítávat do závěrečné známky a dokonce se měly promítnout i na vysokoškolském titulu. Vedení školy však bylo neoblomné, studenti proto budou požádáni, aby se zapsali na náhradní termín pro absolvování předmětu.

Studenti se musí spokojit s omluvou

„Někteří studenti si ani nevšimli, že tam ty odpovědi byly, a proto byli naštvaní, že ostatní měli neoprávněně výhodu. Byl to jeden velký zmatek. Je otravné, že pro splnění předmětu musíme test opakovat,“ uvedl jeden z absolventů testu.

Nicméně všichni studenti se dočkali alespoň výslovné omluvy od několika profesorů univerzity a v současnosti se šetří, kdo je za chybu odpovědný a jak se jí dalo zabránit.