"Vybírali jsme takové objevy, které otevírají další vědecké obzory," uvedl šéfredaktor magazínu Don Kennedy. "Nejde nám ani tolik o bezprostřední a okamžitý přínos objevu pro člověka, ale o posunutí hranic lidského poznání."

Proto časopis vyzdvihl zejména objevy z přírodních věd a genetiky, jejichž dopad si dosud málokdo dokáže plně uvědomit.

Science nejvíce ocenil výsledky analýz dat od satelitů Wmap a SDDS, sledujících reliktní záření vesmíru. Na základě takto získaného "snímku" vesmíru vědci vypočítali, že dosud neznámá temná hmota představuje čtvrtinu vesmíru, temná energie až 70 procent a na námi poznanou hmotu či energii tedy zbývá z celého vesmíru pouhých pět procent.

Teorie je rozporuplná

Přiřknout prvenství objevu složení vesmíru se však ukázalo jako kontroverzní. Téměř vzápětí po publikaci top-ten v Science se ozval tým evropského satelitu ESA XMM-Newton s tím, že podle měření rentgenového záření nemůže být ve vesmíru pro neznámou hmotu prakticky žádné místo.

Milníky letošního poznání podle Science
Temná hmota a energie ve vesmíru převažuje - Údaje satelitů a teleskopů potvrdily teorii o tom, že "normální" nám známá hmota představuje v našem vesmíru jen malou část
Klíč k duševním nemocem - Díky úsilí genetiků byly rozpoznané některé z genů, které ovlivňují riziko dědičnosti, např. schizofreni a deprese
Působení klimatických změn - Byla poublikována řada průkazných zjištění o tání ledovců, suchu, poklesu zemědělských výnosů a změnách v chování rostlin a zvířat, které jsou důsledkem globálních změn v atmosféře
Významná role RNA - Byl prokázán význam přehlížené ribonukleových kyselin (RNA) na chování buněk od jejich vzniku až do fáze tvorby genů
Aktivity molekul v buňce - Díky společnému úsilí biologického a fyzikálního výzkumu se podařilo zmapovat činnost jednotlivých molekul uvnitř buňky
Výrony paprsků gama - Věda pokročila v poznání energeticky nejsilnějšího typu exploze, kdy při gigantickém vesmírném kolapsu je do prostoru vrženo záření gama
Nezničitelnost spermií a vajíček - Embryonální kmenové buňky jsou schopny se vyvinout jak v samčí, tak samičí pohlavní buňky, což osvětluje příčiny některých případů neplodnosti
Látky vymykající se pravidlům - Při testování některých materiálů pro špičkové technologie se ukázalo, že jejich reakce na světlo je v rozporu s přírodními zákony
Samoopravitelnost mužského chromozomu - Genetická informace chromozomu Y zajišťuje "bezpečnostní" replikaci podle originálního návodu pro případ, že by geny v chromozomu postupně zmutovaly
Nová cesta proti nádorům - Lékaři zjistili, že omezení přísunu krve do tumoru má významné pozitivní účinky na prognózu rakoviny tlustého střeva