Z funkční křižovatky nefunkčním kruhovým objezdem, jinak se asi ani nedá popsat osud erfurtského silničního spoje. Tamější úřady šetřily a tradiční vyvýšený prostřední kruh nahradily kruhem namalovaným. Téhož efektu však nedosáhly.

Video ukazující nejzajímavější záběry z pouhé jedné hodiny dopravy na novém kruhovém objezdu jasně ukazuje zmatenost řidičů. Ti buď malůvku na zemi zcela ignorují či je na poslední chvíli tak zmate, že neví kam jet.

Místní lidé žádají okamžitou nápravu, bojí se, že by dříve nebo později došlo na "futuristickém kruhovém objezdu" k tragédii.