Nešťastný muž uvedl, že jediným důvodem tohoto rozhodnutí může být skutečnost, že je nevěřící. Pamatuje si totiž výrok soudce, který zněl: „Otec neuznává stejné náboženství jako matka, otec je agnostik. Kdyby se sám považoval za křesťana, účastníci řízení by se mohli domluvit více efektivně. “

„Nevidím žádné další ověřitelné vysvětlení pro soudcovo rozhodnutí. Existuje několik dalších věcí, které byly ve spisu uvedeny, ale ty jsme všechny byli schopní u soudu s vlastními důkazy vyvrátit,“ vysvětlil Scarberry, který se rozhodl se svým případem vystoupit i v televizi MSNBC.

Otec dětem nikdy neříkal, ať nevěří v Boha

Podle Scarberryho soud jeho bezbožnost mohl brát v úvahu i z důvodu, že pár uvedl jako jeden z důvodů rozvodu neschopnost efektivně komunikovat o problémech, včetně jejich náboženského přesvědčení. Soud poté na tuto skutečnost během jednání i několikrát poukázal.

„Nikdy jsem nenutil svým dětem, že nemají věřit v Boha. Oni navíc chodí do křesťanské školy. Souhlasil jsem i s tím, aby s matkou chodili do kostela. Byli jsme schopni dokázat, že v žádném případě své osobní přesvědčení a rozhodnutí nepřenáším na své děti,“ dodal Američan, který se domnívá, že rozhodnutí soudce je porušením práva na svobodu náboženského vyznání.