Velké oslavy Chanuky zvané též Svátek světel tentokrát proběhly před sídlem kalifornské vlády v Sacramentu a Schwarzenegger kromě zkoušky tradičního tance rozdával i dárky dětem. Chanuka letos oficiálně začala ve středu 1. prosince a pokračuje až do západu Slunce 9. prosince.

Chanuka je osmidenní židovský svátek a znamená „vysvěcení“ nebo "zasvěcení“. Podle židovského kalendáře začíná 25. dnem měsíce kislev, připadá tedy na období od konce listopadu do konce prosince. K jeho rituálům patří především každodenní modlitby a oslavy rodinného i společenského rázu.