Svatebčané si nadávky nechali líbit a při obřadu se šťastně usmívali, protože oddávajícímu nerozuměli. Hovořil totiž místním nářečím dhivehi.

Podle informací maledivské agentury Minivan News je na videu vidět oddávající Hussein Didi. Po zahájení obřadu v angličtině se skupina postaví a oddávající začíná zpívat nářečím. Oddávající svatebčanům říká věty ve smyslu „smilstvo bylo prováděno v souladu se článkem šest 1,11 trestního zákoníku“.

Dále smilstvo přisuzuje homosexuálům a mužům především. Jeho další slova v hrubosti ještě více gradují: „Jste svině a děti, jež vzejdou z tohoto manželství, budou bastardi sviní. Toto manželství je neplatné, protože jeden z vás je nevěřící."

Okolo nešťastného páru, jenž během tradičního obřadu nerozuměl ani slovo, stálo asi 15 zaměstnanců hotelu, z nichž ani jeden tok urážek a nadávek islámského oddávajícího nezastavil. Několik z nich si dokonce pořídilo památeční fotografie.

Na konci obřadu dokonce přihlížející a oddávající hrubě okomentovali nevěstina ňadra. Svatebčané byli podle agentur údajně švýcarského původu, dle videa je jejich příjmení Alexander. Policejní vyšetřování bylo zahájeno po uveřejnění videa na YouTube, zaměstnanci hotelu i oddávající byli vyhozeni z práce a byl jim zakázán vstup do celé oblasti.