Sex s nepřítelem může být v takovém případě označen za jeden z nejvýznamnějších dobrých skutků, citoval v pondělí list Jediot Achronot závěry ze studie tohoto experta na židovská náboženská pravidla halacha nazvané Zakázaný sex pro blaho národní bezpečnosti.

Schvat ve svém dobrozdání prohlásil tělesný kontakt s "nebezpečným teroristou" za košer - nikoliv ale bezpodmínečně. Zpravodajské "volavky" prý musejí od svého partnera při souloži vymámit informace, které povedou k jeho zatčení, nebo posílí bezpečnost Izraele.

Do akce jsou povolány především svobodné ženy

A má to ještě další háček. "Je jasné, že pro misi 'medová léčka' musí být přednostně vybírány jen svobodné agentky," stojí v rabínově posudku, který se zabývá doporučeními jen pro ženy ve službách Mossadu. Manželé agentek přesto nasazených do "sexuální akce" by se měli dát rozvést, protože by podle židovského náboženského práva byli podvedeni. Se svou dočasnou exmanželkou by se prý ale po ukončení operace mohli znovu oženit.

Ve svém posudku se rabín Schvat odvolává na několik míst v bibli. Zejména poukazuje na příběh židovské dívky Ester, kterou si v 5. století před naším letopočtem vybere za ženu perský velkokrál Xerxés (Achašveroš). Královna Ester pak využije svých dráždivých půvabů k tomu, aby překazila králův záměr zničit celý židovský národ v perské říši.