Při muslimském svátku Íd-adhá porážejí věřící s rituálním podtextem vybraná zvířata, nejčastěji býky, ale i ovce, kozy a někdy dokonce velbloudy.

Stresované kusy, hnané často do velkých měst k tomuto účelu několik dní i týdnů však podvědomě nebezpečí smrti vycítí a zběsile utíkají od místa porážky.

Zvířata posléze bloudí nazdařbůh po ulicích a vedle ohrožení obyvatel blokují také silnice či vlakové spoje.

Istanbul se snažil do rituálního svátku Íd-adhá zavézt pořádek již v minulých letech. Pro porážená zvířata například město zbudovalo speciální plochy splňující všechny bezpečnostní i hygienické normy. Mnoho lidí ale všechna daná nařízení obchází a zvířata, jejichž maso dávají chudým, poráží přímo na ulici.