První a nejrozšířenější je ta, že na Velký pátek byl ukřižován Ježíš, kterého zradil za třicet stříbrných 13. účastník poslední večeře - Jidáš Iškariotský.

Historické kořeny má pak pověra údajně i kvůli událostem pátku 13. října 1307. V tento den zahájil francouzský král Filip IV. Sličný likvidaci mocného a bohatého templářského řádu. Jeho členové byli téměř po celé křesťanské Evropě krutě mučeni a bezohledně vyvražďováni, což mělo za následek zánik řádu. To posílilo pověst pátku 13. jako ďábelského a děsivého dne.

Navíc se na pověsti pátku 13. možná podílí celá řada pátečních "katastrof": v pátek nabídla údajně Eva jablko ze stromu poznání Adamovi, v pátek Kain zabil svého bratra Ábela a v pátek začala i velká potopa. A aby toho nebylo málo, v pátek došlo ke zmatení jazyků v Babylóně.

Podle numerologů a astrologů se ale pátku s nešťastným datem nemusíme bát. Naopak máme dát prostor kreativitě a emocím. Doporučují jen, abychom v tento den neřešili zásadní otázky a nepřeceňovali vlastní síly.