Jaan se objevil/a na titulních stránkách médií poprvé před čtyřmi lety, kdy se jako vůbec první eunuch stal starostou. Po dlouhé právní bitvě teď musí radnici vyklidit. Jeho případ vyvedl z míry dokonce i novináře, kteří nevědí, zda mají psát jako dříve "ona" nebo v souladu s rozsudkem "on".

Jaan byl/a označen/a za muže, i když z jeho/jejího zdravotnické dokumentace nic jednoznačného nevyplynulo. Eunuchové v Indii jsou nejen kastrovaní muži, ale rovněž transexuálové a hermafrodité.

Eunuchové se emancipují

V důsledku zakořeněných předsudků jsou odvrženi rodinou a žijí izolovaně jako opovrhovaná skupina. Ještě donedávna se mohli živit jen tancem a zpěvem na oslavách či v divadlech; zvolením Jaan starostou před čtyřmi lety se jejich postavení ve společnosti začalo měnit. Otevřela se jim i cesta do politiky a jeden/a z nich, Shabnam Mausi, byl/a dokonce zvolen/a do parlamentu. Voliči totiž v eunuších často vidí záruku čestnosti, protože nejsou vázáni rodinnými svazky, a dávají jim proto přednost před zkorumpovanými místními politiky.

Jde o indický precedens, kdy soudní rozhodnutí znamená ztrátu místa z důvodu pohlaví.