Střep o velikosti necelých šesti centimetrů čtverečních byl součástí větší tabulky. Jsou na něm klínovým písmem v akkadštině vyryta obsahem nevýznamná slova jako vy, že, jim, dělat a později. Podle nálezců to byl asi dopis a je patrné, že pisatelem byl vysoce vzdělaný člověk, což znamená, že tabulka pocházela z domu vládce.

Skupina profesorky Hebrejské univerzity Ejlaty Mazarové pozůstatek našla při průzkumu nejstarší části Jeruzaléma. K rozluštění přispěl asyrolog Wayne Horowitz. Podle něj je střep příliš malý na to, aby se z něj dal vyvodit obsah celého textu původní tabulky. Způsob, jakým byl nápis proveden, ale poskytuje informace o autorovi.

Pochází z jeruzalémské hlíny

"Tabulka i rukopis jsou zjevně velmi kvalitní, což naznačuje, že autorem byl prvotřídní písař. Ti v oněch dobách působili jedině ve velkých a významných střediscích," řekl Horowitz. Podle něj byla tabulka patrně vyhotovena na příkaz jeruzalémského panovníka jako vzkaz egyptskému faraonovi. Vyhotovena byla z hlíny nacházející se v Jeruzalémě.

"Jeruzalém v té době nebyl provinční tišinou, ale jedním z významných měst této oblasti," řekl Horowitz.

Mazarová fragment označila za jeden z nejvýznamnějších nálezů a počítá s dalšími. "Takový střípek tady určitě neleží osamocen, musí jich tu být víc," řekla.