K tomuto závěru došli podle listu The Daily Telegraph britští výzkumníci. „První poznatky o kulatém stolu ukazují, že to nebylo něco jako jídelní stůl, ale kruhová hala postavená ze dřeva a kamene až pro tisíc lidí,“ řekl historik Chris Gidlow.

Usuzuje, že místní šlechta seděla v první řadě, zatímco méně urození na kamenných lavicích kolem. Camelot podle nich patrně nebyl účelově postavený hrad, ale vybudovaný z již postavené konstrukce po Římanech. „Víme, že dvě hlavní Artušovy bitvy se odehrály v městě označovaném jako Město legií. Tento titul měla jen dvě místa. Jedním bylo St. Albans, ale to druhé bylo tajemstvím,“ řekl listu Gidlow.

Nedávný objev amfiteátru s popravčím kamenem a dřevěným památníkem křesťanským mučedníkům vedl výzkumníky k závěru, že oním dalším místem je právě Chester, napsal The Daily Telegraph.

„V 6. století se mnich Gildas, který sepsal první zprávy o Artušově životě, odvolával na Město legií se svatyní mučedníků uvnitř a to je pádný důkaz,“ připomněl historik. „Nález svatyně uvnitř amfiteátru znamená, že Chester byl Artušovým dvorem a jeho legendárním kulatým stolem,“ uzavřel.