Mezi těmi, kdo ve správné odpovědi znějící "na Velké Británii" tápou, je 20 procent těch, kdo si nejsou jistí a šest procent těch, kdo tipují nějaký jiný stát - například Francii, Čínu, Japonsko, Mexiko či Španělsko.