Dítě pocházející z Peru dávno před tím, než Kolumbus objevil Ameriku, se dožilo jen deseti měsíců, trpělo srdeční vadou a růstovými problémy. Po své smrti bylo zahaleno plátnem, nabalzamováno a pohřbeno s amuletem na krku.

Detmoldské dítě, jak se mumii říká kvůli jeho původnímu uložení v muzeu v německém městě Detmoldu, patří k nejstarším objeveným mumiím vůbec.

Mumie byly k expozici shromážděny a zapůjčeny od nejrůznějších institucí a muzeí z Jižní Ameriky, Evropy, Asie, Oceánie a Egypta. Správce výstavy uvedl, že celý projekt je přelomový, protože ukazuje historii a kulturu společnosti v různých obdobích naší existence.

„Myslím, že tato sbírka je unikátní. Představuje nám rozmanitost mumií v rámci celého světa. Dává nám možnost studovat mumie dohromady na jednom místě,“ dodal německý antropolog Albert Zink.