Práce na odkrývání tunelu, který byl poprvé objeven už v roce 1817 italským dobrodruhem Giovannim Belzonim, trvaly tři roky. V chodbě dlouhé 174 metry byly objeveny figurky z různých materiálů, úlomky keramiky z 18. dynastie, maketa lodi, schody zdobené nápisy a dokonce i instrukce, jež tu pro dělníky nechal dávný architekt. "Zvedněte dveřní sloupek nahoru a průchod udělejte širší," nabádá jeden z pokynů na ozdobných dveřích do vedlejší chodby. Je psán hieratickým písmem (zjednodušenými hieroglyfy).

Všude v tunelu byly objeveny předběžné náčrty plánované výzdoby i nápisy. Je to první zcela odhalený tunel, jenž byl vyrubán ve skále v hloubce 98 metrů.

Sethi I. (vládl v letech 1314-1304 před naším letopočtem) patřil k zakladatelům 19. dynastie v období Nové říše. Proslavil se vojenskými výboji, posílením vlivu Egypta směrem na východ i západ a významná byla i jeho stavitelská činnost, například v Karnaku. Jeho hrobka vyniká barevnými malbami na zdech.

Otcem Sethiho I. byl Ramesse I. a synem naopak Ramesse II. Veliký, který je znám nejen výjimečně dlouhou vládou, ale i stavbou chrámů a kolosálních soch po celém Egyptě.

Podle Haváse nebyly ani tunel ani tajný hrob dokončeny kvůli předčasné faraónově smrti. Pravděpodobně se ale stal inspirací pro podobnou strukturu hrobky Ramesse II.