Informace o videonahrávce se však objevila v místním tisku Sunday Territorian a rozčílila Aboriginy natolik, že požadují její vyhoštění ze země. Skále, na které se Seryová odhalila, říkají Uluru a považují ji za posvátnou.

Tato australská menšina se už několik let pokouší o schválení zákazu přístupu na Uluru, každoročně ji přitom navštíví okolo půl miliónu turistů.

Odvážná Francouzka razantně odmítá jakýkoli úmysl zneuctít kulturu Aboriginů, naopak jim prý chtěla projevit úctu a v jejím vystoupení měla být spojitost s jejich původem.

„Nechtěla jsem je tím videem urazit. Jsem si vědoma, že Uluru je v jejich kultuře posvátná. Chtěla jsem jim tímto způsobem vzdát hold. Měli bychom si uvědomit, že původní Aborigini chodili nazí, mé svléknutí znamenalo návrat do dob, kdy to tak bylo,“ uvedla Seryová, která však stále čelí možnému vyhoštění ze země.