"Tajemný meson" zaznamenali Japonci ve výzkumném ústavu v Cukubě na vysokoenergetickém urychlovači jako vedlejší produkt při získávání známých typů mesonů, miniaturních fyzikálních částic, vznikajících při destrukci atomů. Oficiálně byl označen X(3872) a jeho existenci vzápětí potvrdila i americká Fermiho laboratoř v Illinois, která má k dispozici největší atomový urychlovač na světě.

Dosud známé mesony se skládají z nerozlučné dvojice kvark-antikvark, kterou drží pohromadě tzv. barevná síla - nejmocnější známá vazba mezi částmi hmoty, a podle elektrického náboje, hmotnosti a rotace se dělí do několika skupin. Nový příslušník rodiny těchto miniaturních částic ale tvoří dva páry kvark-antikvark a jeho další vlastnosti nezapadají do žádné známé skupiny.

Jeho životnost byla vypočítána na milióntinu miliardtiny vteřiny. Ačkoliv je to zcela nepředstavitelně krátký časový úsek, z hlediska stejně těžko představitelné nepatrné hmotnosti jde podle vědců téměř o věčnost. Jak uvedl časopis Nature, objev částice dosud neznámého typu vzbuzuje ve vědeckém světě nebývalý rozruch. K objasnění podstaty tajemného mesonu by totiž vědci museli přehodnotit teorie subatomových částic, od kterých se odvíjí celá atomová fyzika.