Odborníci se domnívají, že onemocnění je způsobeno poškozením mozku, například poraněním hlavy nebo mrtvicí. Pacient při takovém poškození ztratí schopnost mluvit ve svém rodném jazyce bez cizího přízvuku. Poškození mozku pak způsobí prodlužování slabik, pozměněnou výslovnost některých písmen a další deformace řeči.

„Věděla jsem, že mluvím jinak, ale netušila jsem, jak moc je to hrozné. Lidé mi potom řekli, že můj přízvuk je poněkud čínský. Když jsem dostala další silný záchvat migrény, dokonce i posádka sanitky mi sdělila, že má výslovnost zní čínsky,“ uvedla Sarah.

Lékaři si zatím s léčbou nevědí rady

Angličanka je svým novým přízvukem velmi frustrovaná. Chce opět mluvit jako dřív, ale to jí bohužel žádný z lékařů nemůže slíbit. Jediné, co zatím může pro změnu ve své řeči udělat, jsou pravidelné návštěvy logopeda a dostatek trpělivosti.

Lékaři z univerzity v Oxfordu však mají zájem dál zkoumat možnosti léčby, i za přispění samotné pacienty z Davonu.

„Mluvila jsem se svou nevlastní dcerou po telefonu a zpočátku vůbec nepoznala, kdo jí volá,“ dodala zdrcená Colwillová.

Další případy z nedávné doby

Podobné případy však nejsou zdaleka ojedinělé. Před nedávnem se probudila třináctiletá Chorvatka z kómatu se schopností mluvit plynně německy. Její znalosti němčiny byly však do té doby jen na úrovni začátečníka. Krátce poté, co se probrala z jednodenního kómatu, dokonce nebyla schopná mluvit ve své rodné chorvatštině.

Dalším příkladem je český plochodrážník Matěj Kůs, kterému v roce 2007 jeden ze soupeřů přejel hlavu. S vážnými zraněními upadl do bezvědomí. Poté, co se z něj probral, mluvil několik hodin perfektní angličtinou. Ani jeho dovednosti v tomto jazyce však jinak nejsou nijak závratné. Tato schopnost však zakrátko sama odezněla.