Mladá odvážlivkyně nyní čeká na uklidnění bouře, aby plachtu mohla vyměnit. Watsonová dosáhla v minulých dnech západní břehy Austrálie. Nyní musí ještě po jižní straně obeplout kontinent, aby dorazila do Sydney, kde svou plavbu zahájila.

Ukončení její námořní pouti je plánováno na začátek května. Pokud se Watsonové plavba zdaří, stane se nejmladším člověkem na světě, který kdy obeplul zeměkouli bez cizí pomoci.

Tento rekord zatím drží její krajan Jesse Martin, který to dokázal jako osmnáctiletý před deseti lety.