Vědecký tým Jana Peterse přišel s tvrzením, že v mozku existuje místo, které říká mysli, aby se vzdala menšího okamžitého uspokojení ve jménu velké odměny později.

Člověk má schopnost odolat okamžité odměně a zpozdit ji o měsíce i roky, když tuší, že to pro něj znamená v budoucnosti lepší návratnost, tvrdí Peters. Dodává, že lidské rozhodnutí okamžitou odměnu přijmout či odmítnout, vyplývá z rychlého předpokladu, nakolik prospěšné by její odmítnutí do budoucna mohlo být.

Testy pro Peterse prováděl profesor Christian Büchel, který měřil aktivitu mozku a porovnával výsledky mezi udělením okamžité menší odměny a velké odměny se zpožděním. Výsledky své studie bude Peters publikovat v květnovém vydání specializovaného lékařského magazínu Neuron.

Pivovar využívá rčení jako reklamní slogan

Čím přesněji testovaní tušili, jaká odměna by je mohla čekat v dlouhodobém horizontu, tím měli větší tendenci odmítat menší okamžité odměny. Živá představivost pak dramatickým způsobem redukovala impulsivní výběr mozku, který by jinak "hlasoval" pro okamžitou odměnu, informoval Jan Peters.

Se smíchem pak Peters dodal, že zástupci britského pivovaru Guinness, kteří britské rčení stejného významu využívají jako reklamní slogan (Good things do come to those who wait), se nevědomky trefili do černého.