Nanočástice jsou malé částečky, jejichž velikost se měří na miliardtiny metru.
Vědcům se podařilo v tmavé laboratoři tyto částice propojit do vláken. Když na ně pak posvítili, začaly se "stuhy" nanočástic kroutit do spirál. Tento výsledek byl tak překvapující, že o něm sami autoři pokusu pochybovali.

Nechtěli věřit vlastním očím

"Nejdříve se mi nechtělo věřit vlastním očím. Abych byl upřímný, trvalo nám tři a půl roku, než jsme pochopili, jak může proud fotonů vést k tak velké změně pevných struktur," řekl reportérům LiveScience Nicolas Kotov, který pokus na University of Michigan vedl.

Vysvětlení spočívalo v tom, že fotony dodaly energii látce pokrývající vlákna nanočástic. To vedlo k chemické reakci a vzniku polarizovaného elektrického náboje. Díky tomu pak vlákna začala měnit tvar, aby se od sebe co nejvíce vzdálila.

"Jedna vrstva nanočástic začne odpuzovat druhou. Tím vzniká mechanický tlak a vlákno, které má tendenci tuto sílu zmenšovat, se začne kroutit. Je to hodně podobné tomu, když napnete při převazování vánočního dárku mašli a ona se po uvolnění zkroutí," dodal Kotov.

Podle amerického týmu by tento objev mohl vést k vývoji revolučních materiálů užitečných v celé řadě nových technologií.