„Náš výzkum naznačuje, že tma, a to dokonce i subjektivně vnímaná při nošení slunečních brýlí, může mít potenciálně škodlivé důsledky,“ uvedl Čchen-Po Čung z University of Toronto.

V první experimentální studii jeho tým prokázal, že lidé pracující v temné místnosti podvádějí při své práci a snaží se za méně práce získat více peněz než v případě, kdy lidé pracují v jasně osvětlené místnosti.

V dalších pokusech se prokázalo, že také při nošení slunečních brýlí se lidé chovají méně čestně a sobečtěji než s nezastřeným viděním.

„Tma může tvořit pocit iluzorní anonymity, která podporuje sebestředné a neetické chování. Setmění zřejmě vyvolává falešný pocit utajení a vede k tomu, že mají lidé pocit jakési skryté identity,“ dodal Čung.