Po malé chvíli obtěžování rosničky v kalhotách zřejmě velkého vodního ptáka jménem Marnie přestalo bavit, tak se vrátil zpět k ošetřovatelce za stravou a nechal moderátora moderátorem.

"Nechej mě jít," křičel ve smíchu Jacobs, než ošetřovatelka nezbedného pelikána odtáhla. Moderátor už byl ovšem v takové křeči, že skoro nebyl schopen zbytek zpráv odříkat.