Téměř všichni učitelé základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem je Židovská obec a Lauderova nadace, jsou ve stávkové pohotovosti již od 24. října.

Za údajnou pornografii dostal hodinovou výpověď

Vyjadřují nesouhlas s propuštěním svého kolegy Petra Karase, s nímž ředitelka školy Věra Dvořáková  ukončila pracovní poměr podle § 53 za hrubé porušení pracovní kázně. Karas byl nařčen z toho, že z internetových stránek stahoval pornografické fotografie.

Přestože nebyla prokázána učitelova vina a k činu se přiznal jiný administrátor, vedení školy výpověď nestáhlo a ředitelčino rozhodnutí posléze nezpochybnil ani zřizovatel Lauderových škol. Jan Brüner, člen stávkového výboru pro Novinky uvedl, že na Karase navíc bylo podáno trestní oznámení. Sám Karas Novinkám potvrdil, že s touto skutečností byl opravdu seznámen. Ředitelka školy však sdělila, že znalci na počítačovou kriminalitu nejsou přesvědčeni o Karasově nevině.

Ve škole to vře již od května

Napjatá atmosféra panuje ve škole již delší dobu, přesněji od května tohoto roku, kdy byla do ředitelské funkce jmenována PaeDr. Věra Dvořáková. Stávkující učitelé vytýkají vedení školy, že jednalo protiprávně a porušovalo pracovně-právní vztahy. 

Vedení podle Brünera nutilo učitele-absolventy k podpisu pracovních smluv na dobu určitou, aniž by od nich měli písemnou žádost k uzavření časově omezené smlouvy, jak ukládá Zákoník práce. Podobné praktiky se dějí i na některých jiných pražských školách, zejména nestátních. Dále měla ředitelka školy vyhrožovat nespokojeným učitelům výpovědí bez jakéhokoliv zákonného důvodu. Dvořáková však Novinkám sdělila, že veškeré smlouvy jsou v souladu se zákonem: "Porušování pracovně-právních vztahů rezolutně popírám a považuji to pouze za útok na mou osobu."

Rozhořčení studenti

Kromě učitelů jsou rozhořčeni i samotní studenti, kteří se zúčastnili dvoudenní stávky již na konci října bezprostředně poté, co byl Karas propuštěn. Bránili tak učitele, o němž se domnívají, že je nejen odborníkem ve svém oboru, ale také skvělým člověkem.

Jan Brüner Novinkám sdělil, že stávka učitelů potrvá, dokud se celá záležitost nevyřeší a Karasova výpověď nebude stažena. Na gymnáziu se neučí, na základní škole zajišťuje výuku pouze šest učitelů, kteří se stávky neúčastní. Dvořáková považuje stávku za nátlak, a to zejména "v době, kdy žijeme v demokratické společnosti a jsou tu možné cesty k řešení."