Nemá to však být žádný slepý výkřik do tmy, ale ministerstvo plánuje podobné akce alespoň jednu středu v měsíci opakovat. A vyzvalo také, aby se k tomuto nápadu připojilo více úřadů, podniků a firem.

Potřeba mladé generace

Podle posledních statistik je porodnost v Jižní Koreji dokonce nižší než v sousedním Japonsku. Země se potýká s obrovskými výdaji na důchody a zdravotnictví a nedostatkem pracovních sil.

Ministerstvo zdravotnictví ze Soulu je však lukrativním zaměstnavatelem pro všechny, kdo mají více než jedno dítě. Rodičům dvou a více potomků nabízí totiž velké výhody a dárkové šeky na různé akce, dovolené a nákupy. Úřad také podporuje milostné poměry mezi kolegy.