Obamův muzikálový příběh se dá rychle převyprávět: Barack a Michelle Obamovi se poznají v 80. letech. V roce 2008 je on zvolen prezidentem USA. V muzikálu se ukazuje mimo jiné volební boj, volební večer a složení prezidentské přísahy.

Souběžně s tím se na jevišti stále znovu objevují občané z Chicaga a líčí své starosti. Kus trvá přes tři hodiny. Méně by bylo více, po přestávce zůstanou některá sedadla prázdná.

Čekání na Obamu

Muzikál končí písní Hope (Naděje), to je už skoro půlnoc. Diváci odmění účinkující bouřlivým potleskem. Rozvláčnost díla nezávisí na nich, oni všichni vespolek své řemeslo ovládají. Přesvědčivý je mimo jiné zpěvák a herec Jimmie Wilson v roli Baracka Obamy, jemuž je velmi podobný. Na scéně se ale Wilson objeví až skoro hodinu po zdvižení opony.

Autor Randall Hutchins se ve svém nabitém díle soustřeďuje na některé okrajové aspekty. Často se jich jen letmo dotkne, finanční krize například v rozhovoru na chicagské ulici. Válka v Iráku je smáznuta pohřešovaným synem jisté rodiny.

Několikrát se objeví i matka Michelle Obamové, stejně jako američtí politici jako John McCain, Sarah Palinová a Hillary Clintonová. Opomenuta není ani smrt Obamovy babičky, jakoby mimochodem tančí na jevišti ještě i Afričané a šejk.  Mezitím se pořád zjevuje vypravěč, který divákům dílo vysvětluje.

Dvojjazyčné představení

Většina dialogů je v angličtině, vypravěč zpětně shrnuje jejich stručný obsah. Při některých anglických textech běží na pozadí německý překlad s několika pravopisnými chybami. Na konci muzikálu se to pak otočí: vypravěč mluví německy, na pozadí se objeví anglická verze.

Poněkud zvláštní je i začátek představení, kdy jakýsi hlas přislíbí "četné interaktivní momenty" a představí "Profi Drumming Team" (profesionální bubnující tým). Ten pak ukáže divákům, jak mohou bubnovat na židle, na nichž sedí. To se ale smí jen na vyzvání, nabádá "hlas".

Jak to bude s Hope dál, nebylo po premiérovém dni ještě jasné. "Máme několik možností," řekl frankfurtský režisér Roberto Emmanuele. Nejraději by prý napřed vyrazil s muzikálem na turné po Německu, žádné termíny ale dosud sjednány nejsou.