"Ukazuje to, že království Izrael existovalo už v 10. století př. n. l., a je pravděpodobné, že alespoň některé biblické texty byly napsány o stovky let dříve, než se dosud předpokládalo," tvrdí Gershon Galil, profesor biblických studií na Univerzitě v Haifě, který text rozluštil.

Až dosud se mělo za to, že nejstarší části bible pocházejí z 6. století př. n. l., a to proto, že dříve žádné hebrejské písmo neexistovalo.

Přelomový text ze střepu

Nápis byl objeven před více než rokem na keramickém střepu na nalezišti poblíž izraelského údolí Elah. Jak uvádí server LiveScience, vědci si zpočátku nebyli jisti, zda je napsaný hebrejsky, nebo některým jiným místním jazykem.

"V nápise jsou použita slovesa, která jsou pro hebrejštinu charakteristická, jako například ´asa` (dělal) a ´avad` (pracoval). Jiné místní jazyky užívaly tato slova jen velmi zřídka. A pak jsou tu i slova specificky hebrejská, jako ´almonah` (vdova), která se v jiných místních jazycích psala jinak," dodal profesor Galil.

Nalezený text je v podstatě prohlášením o tom, jak by se lidé měli chovat k otrokům, vdovám a sirotkům. Obsahově se do značné míry shoduje s některými biblickými výroky, ale nezdá se, že by šlo o kopii textu z Bible.