Problém s často citovaným Nostradamem a jeho proroctvím z 16. století je ten, že se jednotlivé předpovídané události spojují s konkrétními roky a vykladači se snaží věštbu našroubovat na třeba i podružné události.

Pro rok 2010 má někdo podle Nostradama usilovat o smrt jakési tajemné Panny a kromě zmíněného krvelačného vládce obsahuje příštímu roku připisována pasáž i zmínku o Satanově arše hněvu, což je prý obrat pro vypuštění balistické rakety.

Kdo chce, může v tom vidět nějaký kousek Severní Koreje či Íránu. Nicméně vykladači Nostradama předvídají i jiné strašlivé - přímo apokalyptické události - včetně III. světové války a menších konfliktů i uvnitř NATO.

Rok 2010 očima vykladačů Nostradama
- V listopadu může začít III. světová válka s použitím biologických a chemických zbraní.
- Začne konflikt mezi Západní Evropou a USA.
- Konflikt propukne i mezi Británií a Francií.
- Možný je údajně i válečný střet na Krymu.
- Evropa zažije další hospodářský propad.
- Pohroma postihne oblast Černého moře a bude spojená se sirovodíkem.

Současní astrologové jsou ve svých předpovědích na internetu střízlivější a ne tak konkrétní. Jeden z nich tvrdí, že finanční krize ve světě bude pokračovat. Zkrachují prý další velké a známé společnost. Povede to údajně k hladomorům, náboženským, etnickým a sociálním nepokojům. Objeví se i ekologické problémy a globální oteplování způsobí vážné problémy v oblasti zemědělské produkce. Válečný konflikt na rozdíl od Nostradama předpovídá jen ve Střední Asii.

Bláznivá Jekatěrina  předvídá smrt miliónů

Už v září ruská blouznivá věštkyně Jekatěrina rozšířila na internetu proroctví, že Rusko v roce 2010 postihne vlna ničivých zemětřesení, kataklyzmatické pohromy zasáhnou i Spojené státy. Shodně s Nostradamem tvrdí, že v listopadu propukne válka, jen ne světová, ale mezi dvěma velkými zeměmi. Trochu nejasně tvrdí, že přežijí pouze ti, kdož se skryjí na Východě nebo na Kavkaze. Zemře však 50 miliónů Rusů.

Světová válka podle Jekatěriny přijde po krátkém míru a značně konfliktem "čtyř králů". Přes USA přeletí "velký pták" a sám Satan vypustí bombu a lidé budou ronit krvavé slzy.

Objeví vědci důkaz duše?

Futurologové jsou poněkud střízlivější. A obávají se zcela jiných událostí, z nichž ne všechny jsou hrozivé. Mimo jiné má poklesnout sluneční aktivita, což by zřejmě vyřešilo problémy s globálním oteplováním. Dále poklesne porodnost v evropských zemích, což je dlouhodobý trend. Pokud jde o katastrofy - objeví se nějaké povodně v Asii a po zhroucení obřího urychlovače částic vznikne umělá černá díra.

Místo konfliktu vidí futurologové možnost, že se vytvoří pevnější unie mezi USA, Evropou a vyspělými zeměmi v Tichomoří. Na obzoru jsou však prý i převratné změny společenské, protože se ohlašuje éra matriarchátu, tedy větší dominance žen. Zároveň se začnou formovat nové ekonomické a politické ideologie, které zásadně změní budoucnost. A především vědci mají předložit nepopiratelný důkaz existence duše.

Ovšem podobné pestré předpovědi provázely příchod jiných nových roků a se skutečností se nakonec většinou minuly. Ovšem až za rok už budeme vědět, zda se věštby a předpovědi naplnily.