Wotton došel ve svém bádání k jednoznačnému závěru, létat by rozhodně nemohly. Tedy pokud by jejich tělo mělo stejné vlastnosti jako to lidské. Křídla jsou pro tak těžké bytosti příliš malá a žádná vyobrazená by nemohla tak těžké tělo unést.

Ptáci mají tělo značně odlehčené a mají navíc duté kosti, které před vzletem naplní vzduchem. Tak těžký tvor jako anděl velikosti člověka by ale potřeboval křídla dlouhá desítky metrů.

„Dokonce i zběžný průzkum různých uměleckých vyobrazení dokazuje, že andělé a cherubíni se nemohou vznést a nemohou využívat ani umělý pohon,“ uvedl profesor Wotton ve svém prohlášení.

Církev však jeho objevy nechávají chladnou. Andělé a cherubíni totiž jsou nadpřirozenými bytostmi, nemají tudíž tělo lidské, jak se zobrazuje na malbách či sochách, a jsou opatřeni schopnostmi, které běžná věda není schopna vysvětlit.