"Až později jsme zjistili, že samice byla březí. Jsme samozřejmě rádi, i když to pro nás znamená práci navíc. Musíme jim zateplit stání," řekl Právu zootechnik Jaroslav Hyjánek.

Sitatunga západoafrická je v červené knize ohrožených druhů

Antilopy druhu sitatunga západoafrické jsou podle zoologa v zoo nejplašší. Nově narozený sameček po odchovu někdy na jaře poputuje do světa. Měl by být zapsán v evropské plemenné knize. Nové přírůstky jsou totiž zástupci živočišného druhu, zaneseného v jiném seznamu, červené knize ohrožených druhů. Tím více pracovníky ZOO mrzí smrt poloviny stádečka na hranicích.

Smrt dvou antilop asi zavinilo zdržení na celnici

Nešťastný úhyn dvou ze čtyř kusů antilop sitatunga západoafrické podle Hyjánka zavinila svéhlavost německého celníka. Ten odmítal uznat vystavené doklady pro transport zvířat a namísto povolení cesty přes hranici hnal zoologa Hyjánka se zvířaty zpět do několik stovek kilometrů vzdáleného Kolína nad Rýnem.

Zoolog s ohledem na stav zvířat neposlechl a raději vyčkal na celnici nástupu nové směny. Po vystřídání německých celníků bez problémů překročil hranici s původními dokumenty. Dvě ze čtyř antilop však cestovní strádání nepřežily. "Případ ještě neskončil. S Němci jedná ministerstvo životního prostředí," řekl Hyjánek. ZOO vznikla úhynem zvířat nemalá škoda. Lze ji obtížně vyčíslit, protože chovatelská hodnota antilop vysoce překračuje tržní.

V Hodoníně chtějí stádo

"Odchovem samečka škodu trochu snížíme. Budeme se snažit ho prodat nebo vyměnit za samičku. Nevzdáváme se našeho přání založit tady chovné stádo," řekl zoolog.

Nyní mají v Hodoníně mladého samečka, který ale není otcem nového přírůstku a samici, ke které by po výměně mláděte měla přijít ještě jedna.