Incident, který málem skončil tragédií, se odehrál v jednom izraelském obchodě v úterý. Během rušného dne zde taxikář svým vozem vjel středem výlohy do obchodu, protože si podle pozdějšího šetření spletl rychlosti.

U pokladny právě stála matka se svou dcerou. O ženu vůz jen lehce zavadil, ale dívku i s vozíky plnými zboží tlačil několik metrů před sebou. Jako zázrakem se jim však nic nestalo.

Zástupce místní policie dokonce uvedl, že řidič nebude ani z ničeho obviněn a že škody na zboží a autě zaplatí pojišťovna.