Machu Picchu (v kečuánštině Stará hora), které je od roku 1983 na seznamu památek UNESCO, založil vládce incké říše Pachacútec kolem roku 1450 na hřebenu mezi dvěma horami asi 80 kilometrů od Cuska.

Komplex chrámů a terasovitých zahrad v nadmořské výšce 2300 metrů byl postaven z přesně opracovaných kamenů bez použití pojiva. Asi sto let poté, v době příchodu španělských dobyvatelů, bylo město opuštěno. Světu ho měl objevit až v roce 1911 Bingham, který původně hledal Vilcabambu, poslední útočiště Inků. Loni v prosinci zažalovala peruánská vláda Yaleovu univerzitu ve sporu tisíce artefaktů z Machu Picchu - podle Peru jde o 46 tisíc kusů, podle Američanů jen o 4000.

Hiram Bingham se narodil v havajském Honolulu, kde jeho otec působil jako protestantský misionář. Vystudoval několik univerzit včetně Yaleovy, na níž od roku 1907 přednášel jihoamerickou historii.

V roce 1923 se stal zástupcem guvernéra Connecticutu a koncem roku 1924 byl zvolen senátorem (do března 1933). Bingham, který zemřel v červnu 1956, měl sedm synů. Jeden z nich, Hiram Bingham IV., se proslavil za svého působení v Marseille, kde jako vicekonzul pomohl za druhé světové války asi 2500 Židům uprchnout před nacisty.