Na Staroměstském náměstí připomínaly atmosféru doby před rokem 1989 například stánky státního podniku Ovoce Zelenina, kde se stávaly fronty často i na základní potraviny, nejen na předvánoční banány a mandarinky.

Nápoje a potraviny se prodávaly za ceny roku 1989 pivo za 2,90 Kč.

Na náměstí se otevřel i Tuzex, kde se za bony prodávalo luxusní zboží z dovozu, elektronika, plastikové modely letadel a potraviny.

O bony se hrály skořápky.

O bony se hrály skořápky.

FOTO: René Volfík, ČTK

Návštěvníkům vyhrávala dechovka. Stánky s občerstvením zákazníkům oznamovaly, že soutěží o titul Brigáda socialistické práce a nabízely jim Knihu přání a stížností.

Na vystavených panelech si lidé mohli přečíst typická oficiální hesla minulého režimu, například Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak nebo Kdo nepracuje, ať nejí, případně hesla velmi neoficiální, jakým bylo například Kdo nekrade, okrádá rodinu.

Otevřela se i prodejna Tuzexu.

Otevřela se i prodejna Tuzexu.

FOTO: René Volfík, ČTK

Podobné recesistické akce a happeningy, které mají lidem připomenout předlistopadové poměry, se konají i v dalších městech, veksláci s bony tak budou i v Českých Budějovicích nebo v Plzni.