Rituální chování strak pozoroval a popsal doktor Bekoff z University of Colorado, jehož nové vědecké důkazy nešokují jen samotné etology zabývající se chováním zvířat, ale také psychology a filozofy, protože popsané chování naznačuje, že i ptáci mohou mít emoce, které bývaly přisuzovány pouze člověku.

Primatologové upozorňují na emoce u goril již delší dobu, podle nich velcí černí lidoopové dokážou také truchlit. O gorilách to tvrdí již dlouhá léta.

Bekoff popsal pohřební rituál u těla mrtvé straky. „Jedna přišla k tělu, jemně do něj píchla, tak jako to dělá slon chobotem, když se dotkne mrtvoly jiného slona, pak odstoupila dál. Jiná straka udělala to samé. Pak jedna straka odlétla a přinesla zpět nějakou trávu a položila ji k tělu. Jiná straka udělala to samé. Pak všechny čtyři stály nehnutě několik sekund, následně jedna za druhou odlétly,“ uvedl zoolog z Colorada.

Odporují antropomorfismem

Podle jiných ornitologů podobné chování provozují také strakám příbuzné vrány či havrani. Řada biologů však podobná pozorování zpochybňuje s tím, že se jedná o antropomorfismus neboli přisuzování lidských emocí zvířatům. To ovšem Bekoff striktně odmítá s tím, že jen opravdu špatný biolog může odmítat fakt, že i zvířata mohou mít emoce.

Bekoff dále tvrdí, že je možné pozorovat soucit s bližními například i u slonů, když je jeden z nich zraněný a nemůže jít při putování stejně rychle jako ostatní. Celá skupina na něj totiž pak často čeká a mnohdy ho i obestoupí, aby ho bránila před případnými útoky.