"Ačkoliv víme, že on sám dostal od matky nejméně 25 dopisů, experti po dlouhá léta tvrdili, že neexistují žádné dopisy, které by zaslal on jí," uvedla Kirsten Dreyerová, jež byla pověřena Královskou knihovnou sepsáním Andersenovy biografie, vycházející z výběru jeho korespondence.

 Dreyerová objevila jednostránkový dopis matce, který Andersen napsal v roce 1831, loni, když se probírala "tisícovkami" jeho poznámek archivovaných v kodaňské knihovně. Vedení knihovny se rozhodlo zveřejnit vzácný objev tento týden.

Jeho pohádky prosluly až po jeho smrti

"Je známo, že byl dychtivým pisatelem dopisů," říká Dreyerová o autorovi čarokrásných a jímavých pohádek jako Děvčátko se sirkami, Ošklivé kačátko či Pasáček vepřů. Andersen korespondoval se členy rodiny, přáteli a královskou rodinou, s níž se znal. Když v roce 1875 v sedmdesáti letech zemřel, byl ve vyšších vrstvách dobře znám, ve světě ale jeho pohádkové příběhy nabyly na proslulosti až po jeho smrti.

Má se za to, že některé dopisy byly zničeny; jiné jsou archivovány ve Středisku Hanse Christiana Andersena nebo vystaveny v jeho muzeu. Obě instituce se nacházejí v jeho rodišti Odense, které leží asi 170 kilometrů západně od dánské metropole Kodaně.

Matka neuměla číst ani psát

"Dopis matce má nedozírnou hodnotu a je teď uložen v sejfu," sdělila Dreyerová agentuře AP. Pohádkář, který žil v Kodani, začal psát dopis 19. srpna 1831 s úmyslem poslat matce nějaké peníze. Z neznámých důvodů jej však neodeslal hned. Dalších pět řádek k němu připojil 2. září a teprve potom ho poslal. V té době 26letý Hans Christian k němu přiložil sumu rovnající se třídenní mzdě průměrného dělníka.

Negramotná Anne Marie Andersdatter si vydělávala v Odense na živobytí jako pradlena, ale také žebrala na ulici. Dopisy od syna a pro syna, v nichž ho žádala o peníze, jí četli a psali jiní, vysvětluje Dreyerová.

Veřejnost uvidí dopis až za dva roky

Objevený dopis, říká Kirsten Dreyerová, ilustruje spisovatelovu oddanost matce, ale také jeho nepřetržité finanční problémy. Syn, který byl tehdy na počátku kariéry, v dopise vyjadřuje naději, že se mu brzy podaří poslat jí další částku, informuje ji ale zároveň, že měl s cestami do zahraničí řadu výdajů. Podle Dreyerové bude dopis patrně vystaven "za silným a bezpečným sklem" v roce 2005 v rámci výstavy Královské knihovny. Ta bude součástí celostátních oslav 200. výročí Andersenova narození.