Krishevská se v roce 1929 provdala za svého bratrance Jicchaka, s nímž později zplodila sedm synů a čtyři dcery.

Jako stoupenkyně ultraortodoxního judaismu (patřila mezi charedim) vnímala každé dítě jako obrovský dar a štěstí, stejnou víru pak předala svým potomkům, kteří jí zplodili dohromady 150 vnoučat. Vnoučata pak měla bezmála tisíc pravnoučat. To vše vedlo k tomu, že na konci svého života měla Krishevská až tři sta prapravnoučat. Nikdo si však přesnými čísly není jistý. Každý měsícem totiž přibývají další prapravnoučata.

„My v rodině už jen odhadujeme, že je nás kolem 1400, protože téměř všichni z naší rodinné linie byli požehnáni velkým počtem dětí,“ uvedla jedna z vnuček na pohřbu babičky.

Ač měla Krishevská opravdu výjimečné množství potomků, není v tomto směru rekordmankou. V Izraeli jsou totiž ještě nejméně dvě rodiny, jejichž nejstarší členové, kterým je již přes sto let, mají za to, že už v jejich rodinné linii pokračuje okolo dvou tisíc potomků.