„Je pravidlem, že zesnulí v této době jsou ukládáni do hrobů v natažené poloze s hlavou k západu. Jeden z hrobů se naprosto vymyká a je zatím záhadou, proč tomu tak je,“ řekl Miroslav Šmíd z prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Archeologové zkoumají u Dětkovic na Prostějovsku rozsáhlé mladohradištní pohřebiště.

Archeologové zkoumají u Dětkovic na Prostějovsku rozsáhlé mladohradištní pohřebiště.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Na poměrně rozsáhlé pohřebiště narazili dělníci při terasování chodníků a skrývce zeminy na ploše určené pro stavbu rodinných domků. „Jedná se o lokalitu zvanou Za zahradami. Nálezy z druhé poloviny 11. století našeho letopočtu jsou zde známé již od konce 19. století. Jde o jen o část rozsáhlejšího pohřebiště, lze zde očekávat minimálně desítek dalších hrobů. Datování umožnily i nálezy ražby uherských denárů,“ vysvětlil Miroslav Šmíd.

Kostra mladé dívky v hrobě v pohřebišti u Dětkovic na Prostějovsku

Kostra mladé dívky v hrobě v pohřebišti u Dětkovic na Prostějovsku

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Ještě než začali archeologové na místě pracovat, těžké stroje osm hrobů narušily. „Naštěstí ostatní hroby na skrývce zůstaly neporušené a již ty, které jsme prozkoumali, jsou velmi zajímavé,“ doplnil Šmíd.

Dětská kostra v pohřebišti u Dětkovic

Dětská kostra v pohřebišti u Dětkovic

FOTO: Jiří Růžička, Právo

V jednom z hrobů našli archeologové kostru mladé dívky, další skrývaly ostatky dětí s přívěskem korálků či robustní kostru vybavenou záušnicí a železným nožíkem.

Archeologové zkoumají u Dětkovic na Prostějovsku rozsáhlé mladohradištní pohřebiště.

Archeologové zkoumají u Dětkovic na Prostějovsku rozsáhlé mladohradištní pohřebiště.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Nad opačně orientovaným hrobem krčí archeologové rameny. „Může být výrazně starší, příští dny práce na něm napoví více. Stejně jako u dalšího hrobu, který naznačuje opakované otevření a manipulaci s ostatky. Mohlo jít o rituální zásah, kvůli obavám z vampýrů,“ naznačil Šmíd.