Loni do jeho života zasáhlo povolební násilí v zemi, při němž mu shořel dům a musel se přestěhovat do domova důchodců v Nairobi. Nepřízeň osudu ale neoslabila jeho touhu po vzdělání a studoval tvrdě dál. V dokončení řádného základního vzdělání mu zabránila navždy až smrt.

V době, kdy byl dítětem, nemohl do školy chodit. Jenže s věkem rostla také touha po nezávislosti na okolí při čtení Bible, chtěl si v jejích textech hledat moudra sám bez pomoci dětí a vnoučat. A ke studiu počtů ho zase přivedla skutečnost, že mu kvůli neznalosti magie čísel krátili důchod.

V roce 2004, kdy keňská vláda zavedla v zemi bezplatné základní vzdělání pro všechny, Kimani nastoupil do školy v Eldoretu. A byl jedním z nejlepších žáků. Letos v únoru mu však lékaři diagnostikovali zhoubný nádor a do konce života ho učitelé individuálně vzdělávali přímo v domově důchodců.