Urna věrně kopíruje nejen tvar nebožtíkovy hlavy, ale také její velikost, takže se do ní bez problému vejde veškerý popel dospělého člověka. Ale v nabídce jsou i zmenšené busty, do nichž se dá ukrýt třeba jen část popela.

Společnost Cremation Solutions přitom k výrobě urny potřebuje pouze dvě fotografie, z ánfasu a profilu.

„Nové technologie v rekonstrukci obličeje a 3D tisk nám umožnily získat urnu podobizny kohokoli a to pouze z fotografie. Naše personifikované urny kombinují umění a technologii, aby daly vzniknout rodinnému dědictví, které bude ochraňováno po generace,“ uvedl mluvčí Cremation Solutions.

Urna nemá ovšem vlasy či paruku, ale podle přání zákazníka lze porost hlavy graficky dodělat. Standardní urna je holohlavá a přijde v přepočtu na zhruba 47 tisíc korun.