"Je to unikátní nález, který nám pomůže udělat si obrázek o tom, jak sídlo majetných mnichů ve skutečnosti vypadalo," řekl archeolog František Kostrouch ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek v Plzni.

Zatím bez pokladu

Podle historických pramenů byl klášter u Nepomuka jeden z nejbohatších a jako jediný v Čechách patřil do velké rodiny cisterciáckého řádu soustředěného kolem kláštera ve francouzském Morimontu.

"Legenda, která se ke klášteru váže, hovoří o tom, že střecha kláštera byla stavěná skutečně ze zlata. Proto zřejmě husité klášter napadli. My jsme ale žádný poklad v tomto slova smyslu dosud nenašli," doplnil Kostrouch.

Nejdříve zklamání

První namátkové průzkumné sondy archeologové zahájili v červnu loňského roku.

"Výsledky byly zpočátku negativní. První známky původního kláštera se objevily až později, když jsme se dostali do místa zvaného Na Bernátě. Postupně jsme nacházeli relikty kamenných zdí a základů, velké množství terakotových a kamenných architektonických článků jako například fragmenty klenebních žeber, přípor, prejzů, hřebenáčů, okenních ostění, fiál či konzol. Pod sutinami byla ukrytá keramická dlažba různých tvarů a barev a nepřeberné množství středověké keramiky," vypočítával archeolog.

Mniši se měli

Důkaz o tom, že mniši v klášteře nežili zrovna střídmě, svědčí i řada nalezených zvířecích kostí od ryb přes hovězí, vepřové a koňské.

Mezi nálezy jsou i kuriozity. "Například deset kilogramů vážící kamenná koule do vrhacího praku nebo mince, které ale ještě nelze přesně určit, protože jsou pokryté silnou oxidační vrstvou a musí je vyčistit až numismatik," řekl Kostrouch.

Všechny vykopávky archeologové musejí nejdříve očistit, popsat a pak je předají do muzea.