Výsledky výzkumu jsou v protikladu k dosavadním názorům, podle kterých je klení příznakem malého a možná i přehnaného dramatu ve vnitřním životě jednotlivce.

Podle psychologů z univerzity v Keeleu však mohou peprná slova zmírnit pocit bolesti.

Dobrovolníci, které pozorovali, ji byli schopni snášet déle, když si slovně ulevili. Přes šedesát jich mělo konkrétně nechat svou ruku v ledu jak dlouho to bude jen možné. V prvním případě měli nadávat, v druhém mohli používat jen slova popisující stůl. Klení pomohlo dobrovolníkům nechat ruku v ledu v průměru o 40 sekund déle. Svou bolest po skončení testu navíc hodnotili jako menší.

Podle vědců může být skutečnost, že kletby mírní bolest, jedním z důvodů, proč je zakořeněné v jazycích po celém světě.