Podle výsledků průzkumu je potetováno šestnáct procent Američanů, tedy asi 45 miliónů lidí ze zhruba 282 miliónů obyvatel Spojených států. K nejpotetovanějším patří mladá generace. Kresba na těle zdobí 36 procent mládenců a dívek ve věku 25 až 29 let a 28 procent mužů a žen blížícím se střednímu věku 30 až 39 let.

Díky tetování se 34 procent lidí cítí více sexy, 29 procent více rebely a jen pět procent má dojem, že vyhlíží inteligentněji. Z hlediska pohlaví je počet tetovaných osob zhruba vyrovnán.

Politicky prý převažují potetování demokraté, jichž je 18 procent ve srovnání se 14 procenty republikánů. Podle průzkumu ovšem 24 procent republikánů prý lituje, že podobný krok učinilo, což je o sedm procent více, než činí celostátní průměr kajícníků. Největším důvodem lítosti je prý vytetované jméno.