Do kostela ve městě Ramle se denně sjíždějí stovky věřících, aby si místo prohlédli. Olej z malby teče od nedělního rána, kdy farář ihned po vstupu do kostela ucítil zvláštní vůni. Obraz otřel, ale během hodiny začala ikona "plakat" znovu, a tak to bylo po celý den.

Někteří věřící to vnímají tak, že se s nimi Bůh pokouší skrz obraz mluvit a naznačit jim, že by se lidé měli vrátit do jeho rukou, jelikož začínají být unaveni z honu po materiálních hodnotách.

Kostel běžně navštíví 20-30 věřících denně, teď se ale dveře netrhnou. Věřící, ale také turisté jezdí do kostela až do pozdních nočních hodin, aby zvláštnost spatřili na vlastní oči.

Podle křesťanského výkladu byl svatý Jiří římský voják, který byl narozený ve městě Lydda (dnes Lod) velmi blízku městečku Ramle. Když pak pohanský velitel nakázal zatknout všechny křesťanské vojáky, tak Jiří odmítl konvertovat a byl popraven. Po jeho smrti bylo tělo transportováno do Lyddy, kde byl uznáván jako mučedník.

Ramle je jedno z mála izraelských měst, které se dochovalo od dob středověku a dnes je to smíšené město, ve kterém žijí Židé i muslimové.