Učebnice uvádějí, že blesk sjel po mokrém laně, na němž byl upoután drak, a zmizel v ukotvení, jež bylo na zemi. Když Franklin vztáhl ruku, kotva začala jiskřit.

Vědec prý dokonce něco elektřiny zachytil do speciální nádoby a dále s ní experimentoval. Jeho výzkum vedl k vynálezu hromosvodu, který od té doby zachránil nespočet lidských životů.

Pokus pro každého?

Úspěch byl nesporný a přinesl Franklinovi věhlas i členství v britské Královské společnosti nauk. Podle nejnovější studie však celý experiment proběhl pouze ve vědcově představivosti.

Tom Tucker z techniky v Severní Karolíně upozornil na nesrovnalosti ohledně místa a času konání pokusu. V záznamech není uvedeno žádné místní jméno, a co víc, chybí byť jen jeden jediný očitý svědek. Tucker rovněž zjistil, že Franklin vyškrtl ze zprávy počáteční tvrzení, že experiment si může každý ověřit. Definitivní ránu však dostala tradiční verze, když se nedůvěřivý vědec pokusil experiment zopakovat. "Použil jsem všechny tehdy dostupné materiály, ale drak jednoduše nelétal," řekl Tucker. "A i kdyby vzlétl, nikdy by nemohl vystoupat do výše, v níž by přitáhl elektrické výboje," konstatoval.

Teorie je správná

Badatel však nechtěl být škodolibý - Franklinova teorie je podle něj zcela správná. "Asi si vše vymyslel, aby vzbudil dojem, že je pokus seriózně ověřen a není jen výsledkem jeho geniální invence," spekuluje Tucker.

Jeho názory ovšem vyvolaly nevoli mezi Franklinovými životopisci, neboť pokus má ve vynálezcově díle zcela výjimečný statut. Ozvala se už i britská Královská společnost nauk v Londýně. Staroslavná instituce dopředu avizovala, že Franklina nezbaví členství, ani kdyby se Tuckerovo tvrzení stoprocentně potvrdilo.

Čechy za Divišem

O prvenství ve vynálezu hromosvodu se vedou na vědeckém poli velké diskuse. Většina Čechů přisuzuje ojedninělý vynález knězi Prokopu Divišovi z Helvíkovic u Žamberka, jenž podivuhodný jev odhalil o mnoho let dříve. Nedostalo se mu ale tehdy výrazné publicity. Svět se proto nyní spíše kloní k Franklinovi, který dokázal vše patřičně mediálně a vědecky "prodat". Spor dosud nebyl ukončen.