Matthews tak oživil starší teorii, že tělo mytického vládce, jehož existence zatím nebyla prokázána, leží v hrobce nalezené v dalmatské vesnici Podstrana.

„Pokud se tato teorie ukáže jako pravdivá, způsobí v Británii obrovskou nespokojenost. Když jsme pracovali na filmu Jerryho Bruckheimera Král Artuš, mnoho Britů mě nazývalo zlodějem. Obviňovali mě, že se Británii pokouším okrást o krále Artuše,“ řekl Matthews, jenž producentovi Bruckheimerovi dělal poradce.

Náhrobní kámen nalezený v Podstraně, která se nachází na pobřežní silnici ze Splitu do Dubrovniku, ale chorvatské úřady odstranily, aby zamezily jeho poškození. Přitom veškeré známé údaje o Castovi pocházejí právě z textu na jeho náhrobku.

Vojevůdce žijícího v 2. století našeho letopočtu s Artušem poprvé ztotožnil americký historik Kemp Malone v roce 1925. Hypotéze nahrává i fakt, že velitel plnil jednu ze svých misí i v Británii. V nejstarších pramenech navíc nejsou zmínky o Artušově královském titulu. Jeden z raných textů jej označuje za „dux bellorum“, tedy válečného vůdce.

Naopak je jen těžko vysvětlitelná skutečnost, že Castus zemřel 300 let před předpokládaným Artušovým narozením.