"Většina běžných globusů na našem trhu se prodává nejčastěji za částky od 500 do 2500 korun. Kromě toho je možné spatřit i nejrůznější zvláštní varianty, jejichž cena pak dosahuje i několika desítek tisíc korun," sdělil Právu Petr Šupich z prodejny Kiwi - Svět map a průvodců.

Co znázorňují

Existují tři základní typy globusů, rozlišitelné podle toho, co znázorňují. Tzv. fyzické globusy znázorňují především přírodní jevy a útvary, tj. pohoří, nížiny, řeky atd. Zatímco vodní plochy jsou modré, souš má barvu od zelené po tmavohnědou v závislosti na nadmořské výšce.

Takřka opakem fyzického globusu je globus politický. Na něm jsou zachyceny hlavně projevy lidské civilizace - celá souš je rozdělena hranicemi států, přičemž plocha každého má jinou barvu. Kromě hlavních měst jsou na mapkách zemí znázorněna i další významná sídla, případně trasy železnic, moře křižují linky lodní dopravy atd.

Kompromisem mezi oběma výše zmíněnými typy globusů je globus obecně geografický. Na něm jsou souše v zelenohnědých odstínech, s popisy důležitých pohoří a nížin a zároveň s naznačením hranic jednotlivých států s nejvýznamnějšími městy.

Převážná většina globusů umožňuje prosvícení svého povrchu. Někdy tak majitel může mít v jednom modelu dokonce globusy dva. Ve zhasnuté podobě je vidět fyzická mapa, po zapnutí světla se na povrch prosvítí mapa politická.

Nač si dát při výběru pozor
Globusy se dnes vyrábějí tak, že se k sobě spojí dvě potištěné polokulové skořepiny z plastu. Právě místo spoje je třeba řádně prohlédnout a zjistit, zda je globus dobře slícován, tj. zda nejsou obě polokoule vůči sobě posunuty.
I globus je jen tiskařské dílo, na němž (jako na každé lidské práci) mohou být chyby. Těžko lze v prodejně pročítat veškeré popisky, ale nikdy neuškodí věnovat pozornost alespoň namátkově několika základním.
Chceme-li globus aktuální, neměl by tam například být zakreslen Sovětský svaz; v tomto případě nám chce prodejce udat 10 let starý výrobek!

Názvosloví u drtivé většiny globusů na našem trhu je české, tj. používají se české názvy států, měst i přírodních útvarů (Velká Británie místo Great Britain, Londýn místo London, Temže místo Thames). Specialitou určenou především pro školní účely jsou pak slepé popisovací globusy, na nichž chybí jakýkoli popis. Geografické názvy se doplňují zvláštním fixem, který lze z povrchu opakovaně setřít.

Velikost a měřítko

Průměry globusů se nejčastěji pohybují v rozmezí od 20 do 40 cm. Právě na velikosti globusu závisí jeho měřítko, a tedy i podrobnost. Měřítko lze přibližně vypočítat z poměru poloměru globusu a poloměru Země (6378 km). Globusy s průměrem okolo 20 cm mívají proto měřítko kolem 1:70 000 000 (přesně 1:63 780 000), modely o průměru 40 cm mívají měřítko asi 1:40 000 000.

Ačkoli mezi kartografy existuje určitá poučka o tom, kolik údajů má být při určitém měřítku mapy zakresleno na jednom centimetru čtverečním, v praxi se obvykle vychází z toho, co se na mapu prostě vejde a co už ne. I z toho je patrné, že pro větší názornost jsou lepší globusy s větším průměrem, menší globusy mají spíše jen letmou orientační funkci.

Reliéfní modely

Velice efektním dojmem působí tzv. reliéfní globusy, jejichž povrch není hladký, ale plasticky znázorňuje všechna pohoří a nížiny. Rovné tak zůstávají obvykle jen rozsáhlé vodní plochy.

Vertikální měřítko, podle nějž jsou jednotlivé výstupky představující horstvo vytvořeny, je ovšem poněkud převýšeno vůči měřítku celého globusu. V případě modelu s průměrem 40 cm (měřítko 1:40 000 000) by totiž například Mt. Everest představoval hrbolek o výšce 0,2 mm. Běžně však mívá výšku 1-1,5 cm.

Dekorativní vzhled

Většina globusů pro školní potřeby má stojánek z plastu a půlkružnici (někdy nesprávně nazývanou poledník) kovovou. Dřevěné provedení obojího je běžnější u exkluzivních modelů určených spíše k dekoraci. U této skupiny globusů bývá pak časté i ladění do retro-stylu.

V levnější variantě jde o moderní mapy, které mají jen historizující úpravu. Jinou - a nákladnější - variantou je globus napodobující několik set let stará mapová díla. Dekorativní globusy v retro-stylu slouží často také jako bary.