Podle studie vypil loni každý statistický Fin starší 15 let zhruba 12,5 litru čistého alkoholu. Dánové skončili o půl litru níže, protože zkonzumovali jen 12 litrů alkoholu. Na třetím místě v severských statistikách se umístilo Švédsko s průměrnou spotřebou 9,5 litru na osobu.

Za vzestupem finské spotřeby stojí liberální politika státu, který dlouho konzumaci alkoholu omezoval stejně jako sousední Švédsko. Pod tlakem Evropské unie, jejímiž členy se Finové a Švédové stali v roce 1995, však nyní omezení slábnou. Ve Finsku je tento proces výraznější než ve Švédsku, kde se stát snaží udržet kontrolu a monopol na prodej alkoholu. „Finská spotřeba vytrvale stoupala již od ekonomické krize z 90. let, avšak v posledních letech k ní přispěla liberální politika státu a snižování daní za alkohol,“ řekl k situaci Thomas Karlsson, jeden z autorů studie.

Vzestup Finů ale neznamená, že to jsou nějací velcí alkoholici. V celoevropské statistice patří k průměru – na rozdíl od vedoucích Lucemburčanů (17,5 litru čistého alkoholu ročně), Čechů (16,21 ) či Irů (14,45 ).

Lucembursko, Česko a Irsko zaujímají v tabulce Světové zdravotní organizace 2., 3. a 4. místo, pokud jde o spotřebu alkoholu na hlavu u lidí nad 15 let (na 1. místě je Uganda).