O objevu nové genetické varianty potkanů informoval profesor Robert Smith z University of Huddersfield. Mutace se vytvořila v oblasti hrabství Berkshire a Hampshire, odkud deratizátoři hlásí, že zvířata nehynou ani po pozření nejjedovatějších návnad.

„Přírodní výběr znamená, že když máte ve městě populaci potkanů, jed zabije ty, kteří nejsou vůči němu odolní, ale ti, kteří přežijí, mají geny, které předají svým potomkům a množí se dál. V jejich DNA jsou mutace a změny, které změnily jejich schopnost vyrovnat se s určitými jedy. Zdá se, že se to šíří na západ a je teď někde kolem měst Swindon a Bristol,“ uvedl profesor Smith ve své zprávě.

Ve Velké Británii žije podle odhadů 80 miliónů potkanů.